Art 249 Administrarea specială | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri speciale - Administrarea specială -
Art. 249.
-

(1) În vederea adoptării unor hotărâri privind situația instituției de credit în domenii care exced competențelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administrație, inclusiv în ceea ce privește preluarea instituției de credit în cauză, prin fuziune/divizare, de către alte instituții de credit, administratorul special poate convoca adunarea generală a acționarilor/membrilor instituției de credit. Ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a Băncii Naționale a României, și nu poate fi schimbată de către persoanele convocate. Modificări (1)

(2) După instituirea administrării speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea acționarilor/membrilor nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Acționarii/membrii care dețin cel puțin 50% din drepturile de vot pot înainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a instituției de credit, acesta urmând să decidă asupra propunerilor formulate.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 239 Supravegherea specială
Art 240 Administrarea specială
Art 241 Administrarea specială
Art 242 Administrarea specială
Art 243 Administrarea specială
Art 244 Administrarea specială
Art 245 Administrarea specială
Art 246 Administrarea specială
Art 247 Administrarea specială
Art 248 Administrarea specială
Art 249 Administrarea specială
Art 250 Administrarea specială
Art 251 Administrarea specială
Art 252 Administrarea specială
Art 253 Administrarea specială
Art 254 Administrarea specială
Art 255 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 256 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 257 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 258 Lichidarea instituțiilor de credit
Art 259 Lichidarea instituțiilor de credit
;
se încarcă...