Art 233 Măsuri de supraveghere și sancțiuni | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Măsuri de supraveghere și sancțiuni -
Art. 233.
- Jurisprudență

(1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituția de credit, persoană juridică română, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentului capitol se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 226 alin. (2) lit. g) și a sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. d) și e), a căror aplicare este de competența consiliului de administrație. Modificări (3), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Spre exemplu, O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M.Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006) consacră oformă de răspundere administrativă propriu-zisă, rezultat al săvârșirii unor abateri administrative de către instituția de credit sau reprezentanți ai acesteia. De altfel, stabilind autoritatea competentă să constate faptele descrise în capitolul consacrat unor măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare, art. 233 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 le și definește ca fiind încălcări ale disciplinei bancare. Printre sancțiunile consacrate reținem: avertismentul scris, avertismentul public prin care se indică persoana fizică, instituția de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și fapta săvârșită, amenda aplicabilă persoanei juridice în anumite condiții, amenda aplicabilă persoanei fizice, într-un anumit cuantum etc. În egală măsură pot fi aplicate și măsuri sancționatoare precum: ordinul de încetare aconduitei ilicite apersoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia, interzicerea temporară aexercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoane cu funcții de conducere expres identificate, retragerea autorizației acordate instituției de credit, suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 223 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 224 Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Art 225 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 226 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 227 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 228 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 229 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 230 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 231 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 232 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 233 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 234 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 235 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 236 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 237 Supravegherea specială
Art 238 Supravegherea specială
Art 239 Supravegherea specială
Art 240 Administrarea specială
Art 241 Administrarea specială
Art 242 Administrarea specială
Art 243 Administrarea specială
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...