Art 232 Măsuri de supraveghere și sancțiuni | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Măsuri de supraveghere și sancțiuni -
Art. 232.
- Modificări (1)

(1) Acționarii aflați în situațiile prevăzute la art. 230 și 231 trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației calificate pentru care le este suspendat dreptul de vot. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. Modificări (1)

(2) Consiliul de administrație al instituției de credit este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise. Modificări (1)

(3) Dacă din lipsă de cumpărători, vânzarea nu avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează de îndată la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.

(4) Acționarii cu drept de vot pot ține o adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor adunării generale, această majoritate raportându-se în acest caz la capitalul deținut de acționarii respectivi. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 222 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 223 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 224 Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Art 225 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 226 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 227 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 228 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 229 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 230 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 231 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 232 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 233 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 234 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 235 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 236 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 237 Supravegherea specială
Art 238 Supravegherea specială
Art 239 Supravegherea specială
Art 240 Administrarea specială
Art 241 Administrarea specială
Art 242 Administrarea specială
;
se încarcă...