Art 120 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CERINȚE OPERAȚIONALE - Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela -
Art. 120.
- Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (28)

Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 110 Organizare și conducere
Art 111 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 112 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 113 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 114 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 115 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 116 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 117 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 118 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 119 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 120 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 121 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 122 Nivelul de aplicare
Art 123 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 124 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 125 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 126 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 127 Riscul de credit
Art 128 Riscul de credit
Art 129 Riscul de credit
Art 130 Riscul de credit
Reviste:
Încuviințarea executării silite a unui contract de credit când cererea este formulată de cesionarul creanței. Caracterul de titlu executoriu
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
Posibile remedii de care dispun creditorii împotriva debitorilor care își schimbă reședința sau își transferă activele în alt stat, pentru a se sustrage executării silite în cazul titlurilor executorii care nu sunt hotărâri judecătorești, acte notariale sau tranzacții
Scrisoarea de garanție bancară instrument de plată - titlu executoriu
Despre contractul de ipotecă (III)
Considerații privind executarea silită în cazul cesiunii creanțelor izvorâte din contractele de credit
Ipoteca - titlu executoriu (in)apt de a fi pus în executare independent de contractul de credit
Creditul bancar: what's in a name?
2. Competența executorului judecătoresc. Poprire
Considerații privind executarea silită în cazul cesiunii creanțelor izvorâte din contractele de credit
;
se încarcă...