Art 112 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CERINȚE OPERAȚIONALE - Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela -
Art. 112.
- Doctrină (1)

(1) Orice membru al consiliului de administrație al unei instituții de credit, directorii, angajații acesteia și orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la administrarea, conducerea ori activitatea instituției de credit au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111 de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților lor în legătură cu instituția de credit. Modificări (1)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin decizia nr. 3275 din 24 august 2011 s-a aplicat recurentului sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă având în vedere că la data de 27 iulie 2011 a trimis către adresa personală de e-mail documente interne ale angajatorului care conțin informații cu caracter confidențial și care fac obiectul obligației legale privind secretul profesional în domeniul bancar, faptă care constă în încălcarea politicilor și procedurilor interne ale angajatorului privitoare la securitatea informației și a dispozițiilor art. 112 și 113 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 102 Organizare și conducere
Art 103 Organizare și conducere
Art 104 Organizare și conducere
Art 105 Organizare și conducere
Art 106 Organizare și conducere
Art 107 Organizare și conducere
Art 108 Organizare și conducere
Art 109 Organizare și conducere
Art 110 Organizare și conducere
Art 111 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 112 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 113 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 114 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 115 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 116 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 117 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 118 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 119 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 120 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 121 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 122 Nivelul de aplicare
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...