Art 110 Organizare și conducere | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CERINȚE OPERAȚIONALE - Organizare și conducere -
Art. 110.
- Modificări (1), Proceduri (2)

(1) În afara de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii unei societăți comerciale, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său, în următoarele, situații: Jurisprudență

a) persoana îndeplinește o altă funcție în cadrul instituției de credit în cauza, cu excepția cazului în care este și director al acesteia;

b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a administra sau conduce o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate; Modificări (1), Jurisprudență

c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să administreze sau să conducă o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate într-unul dintre domeniile specifice acestor entități.

(2) Dispozițiile legislației în vigoare, referitoare la situațiile de incompatibilitate și interdicțiile prevăzute pentru administratori, inclusiv cele prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 100 Transformarea unei alte entități la instituție de credit
Art 101 Organizare și conducere
Art 102 Organizare și conducere
Art 103 Organizare și conducere
Art 104 Organizare și conducere
Art 105 Organizare și conducere
Art 106 Organizare și conducere
Art 107 Organizare și conducere
Art 108 Organizare și conducere
Art 109 Organizare și conducere
Art 110 Organizare și conducere
Art 111 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 112 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 113 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 114 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 115 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 116 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 117 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 118 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 119 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 120 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Proceduri:
Procedură privind constituirea și autorizarea cooperativelor de credit
Procedură privind constituirea și autorizarea Caselor Centrale ale cooperativelor de credit
;
se încarcă...