Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 11 septembrie 2006.

În vigoare de la 11 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului SAPARD alocate prin acordurile anuale de finanțare pentru perioada 2000-2006, precum și faptul că s-a depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depășesc alocarea financiară comunitară pentru măsurile 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole" și 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative", este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investiții, în condiții de șanse egale pentru toți beneficiarii Programului SAPARD și pentru aplicarea cerințelor acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.

Pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar, precum și pentru asigurarea unei acțiuni tranzitorii între Programul SAPARD și viitorul program de dezvoltare rurală finanțat din fonduri comunitare, care se va derula începând din a doua jumătate a anului 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole" și 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate și contractate pentru finanțare până la data de 31 decembrie 2006 și care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilități: Modificări (1)

a) acordarea cofinanțării publice nerambursabile de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale fișelor tehnice pentru aceste măsuri;

b) acordarea de credite bancare, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, cu modificările ulterioare, beneficiarilor de scrisori de confort emise de băncile comerciale până la data de 31 iulie 2006; Modificări (1)

c) aplicarea prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Facilitățile prevăzute la art. 1 se acordă pentru beneficiarii proiectelor de investiții în următoarele domenii:

I. Măsura 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole":

a) carne, numai abatoare noi și modernizări; Modificări (1)

b) legume, fructe și cartofi;

c) vin;

d) cereale;

e) lapte și produse lactate.

II. Măsura 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole":

a) culturi de câmp;

b) horticultură;

c) viticultură;

d) pomicultură;

e) sere;

f) ferme de vaci de lapte/bivolițe;

g) creștere și îngrășare de taurine;

h) ferme de oi/capre;

i) îngrășătorii de berbecuți;

j) ferme de porci;

k) ferme de păsări.

III. Măsura 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative":

a) alte activități de turism în spațiul rural;

b) activități meșteșugărești;

c) acvacultură;

d) alte activități: sericicultură, apicultură, cultivarea și procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de pădure și de arbuști fructiferi și a plantelor medicinale și aromatice, melcilor și broaștelor.

Art. 3. -

Beneficiarii proiectelor de investiții prevăzute la art. 2 sunt exceptați de la aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 231/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, asigură implementarea tehnică și financiară a proiectelor de investiții prevăzute la art. 2.

(2) Procedurile de lucru pentru Programul SAPARD se aplică de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit pentru proiectele de investiții prevăzute la art. 2.

(3) Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va ține o evidență distinctă a proiectelor prevăzute la art. 2 și a sumelor aferente acestora și va raporta periodic Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență

Se autorizează Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007 și 2008, pentru contractarea proiectelor de investiții prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 6 septembrie 2006.

Nr. 59.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...