PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică - Selecția și calificarea candidaților/ofertanților -
PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calității

Art. 191. - Jurisprudență

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Jurisprudență

Art. 192. - Jurisprudență

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Art. 193. - Jurisprudență

În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
PARAGRAFUL 3 Anunțul de participare
PARAGRAFUL 4 Anunțul de atribuire
PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare și selecție
PARAGRAFUL 2 Situația personală a candidatului sau a ofertantului
PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activității profesionale
PARAGRAFUL 4 Situația economică și financiară
PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională
PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității
PARAGRAFUL 7 Standarde de protecție a mediului
PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare
PARAGRAFUL 2 Apă
PARAGRAFUL 3 Energie
PARAGRAFUL 4 Transport
PARAGRAFUL 5 Poștă
PARAGRAFUL 6 Alte activități relevante
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂȚI CONTRACTANTE
;
se încarcă...