INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 - ANEXA Nr 3B -
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate.

2.

(a) Locul execuției lucrărilor/prestării serviciilor.

(b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea lucrărilor/prestărilor.

3.

(a) Termenul de depunere a candidaturilor.

(b) Adresa la care trebuie transmise.

(c) Limba sau limbile în care trebuie redactate.

4. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidații.

5. Criterii utilizate la atribuirea contractului. Jurisprudență

6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părților terțe.

7. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare.

8. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste informații.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională
PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității
PARAGRAFUL 7 Standarde de protecție a mediului
PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare
PARAGRAFUL 2 Apă
PARAGRAFUL 3 Energie
PARAGRAFUL 4 Transport
PARAGRAFUL 5 Poștă
PARAGRAFUL 6 Alte activități relevante
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂȚI CONTRACTANTE
INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUȚII
;
se încarcă...