Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor -
SECȚIUNEA a 2-a
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 257. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Se înființează Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdicțională, care funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Consiliul funcționează pe baza propriului Regulament de organizare și funcționare, aprobat în conformitate cu art. 291 alin. (1)-(3). Modificări (1)

(3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) În ceea ce privește deciziile sale, Consiliul este independent și nu este subordonat Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Modificări (1)

Art. 258. - Jurisprudență

(1) Consiliul este condus de un președinte ales dintre membrii săi. Modificări (2)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), toți membrii Consiliului aleg președintele prin vot secret, cu majoritate simplă. Modificări (2)

(3) Președintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului. Modificări (2)

(4) Atribuțiile președintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.

(5) Președintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidații declarați admiși la concurs, cu excepția situației prevăzute la art. 290 alin. (4).

Art. 259. -

Președintele Consiliului are obligația de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă și îl susține în fața Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reglementarea achizițiilor publice și aprocedurilor de anulare alicitațiilor este făcută prin O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și acontractelor de concesiune de servicii, act normativ care aabrogat O.U.G. nr. 60/2001.Spre deosebire de O.U.G. nr. 60/2001, prin art. 257-265 din O.U.G. nr. 34/2006 afost creat un organism special intitulat Consiliul Național de Soluționare aContestațiilor și un întreg mecanism de soluționare acontestațiilor. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reglementarea achizițiilor publice și aprocedurilor de anulare alicitațiilor este făcută prin O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și acontractelor de concesiune de servicii, act normativ care aabrogat O.U.G. nr. 60/2001.Spre deosebire de O.U.G. nr. 60/2001, prin art. 257-265 din O.U.G. nr. 34/2006 afost creat un organism special intitulat Consiliul Național de Soluționare aContestațiilor și un întreg mecanism de soluționare acontestațiilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Stabilirea ofertei câștigătoare
Informarea candidaților și a ofertanților
Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de verificare a legalității
Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Soluționarea litigiilor în instanță
Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...