Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Soluționarea contestațiilor -
SECȚIUNEA a 8-a
Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Art. 283. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (46), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios-administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (39), Caută hotărâri judecătorești

(2) Plângerea va fi soluționată în complet specializat în domeniul achizițiilor publice și/sau concurenței, format din 3 judecători. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Plângerea formulată împotriva deciziilor pronunțate de Consiliu se judecă de urgență și cu precădere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

(4) Partea nu poate, cu excepția situației prevăzute la art. 118 alin. 3 din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecății pentru pregătirea apărării sau pentru a lua cunoștință de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării sau comunicării făcute cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.

(5) Cu excepția citării la primul termen de judecată, oricare dintre părți poate cere încuviințarea instanței pentru a îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a înscrisurilor către cealaltă parte.

(6) Procedura de soluționare a plângerii este cea a recursului, potrivit dispozițiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 284. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Instanța poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la soluționarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate absolută. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 285. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (39), Doctrină (2)

(1) Instanța, admițând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând în vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afectează actele emise în cadrul procedurii de atribuire, după caz: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9)

a) anularea în tot sau în parte a actului autorității contractante; Referințe în jurisprudență (4)

b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;

c) îndeplinirea unei obligații de către autoritatea contractantă; Referințe în jurisprudență (3)

d) orice alte măsuri necesare. Referințe în jurisprudență (4)

(2) În cazul în care, în mod eronat, Consiliul a soluționat cauza pe excepție, instanța va casa cu reținere și se va pronunța asupra fondului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9)

(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a încălcat prevederile legislației în materia achizițiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de dispunerea suspendării procedurii de atribuire potrivit dispozițiilor art. 284 alin. (1), partea vătămată are dreptul la despăgubiri. Modificări (4), Referințe în jurisprudență (6)

(4) Instanța poate respinge pe fond plângerea. Referințe în jurisprudență (20)

(5) Hotărârea pronunțată de instanță este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe în jurisprudență (33)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin art. 283-285 s-au stabilit căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Astfel, instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. De reținut că plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, se soluționează de Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin art. 283-285 s-au stabilit căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Astfel, instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. De reținut că plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, se soluționează de Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin art. 283-285 s-au stabilit căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Astfel, instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. De reținut că plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, se soluționează de Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin art. 283-285 s-au stabilit căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare aContestațiilor. Astfel, instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal pe raza căreia se află sediul autorității contractante. De reținut că plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, se soluționează de Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Activități relevante
Excepții specifice
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Dispoziții generale
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Statutul personalului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Măsuri provizorii
Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Procedura de verificare a legalității
Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Soluționarea litigiilor în instanță
Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...