Art 81 Licitația restrânsă | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri de atribuire - Licitația restrânsă -
Art. 81. -
Jurisprudență

(1) Procedura de licitație restrânsă se desfășoară, de regulă, în două etape: Jurisprudență

a) etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de selecție;

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați, prin aplicarea criteriului de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitație electronică, caz în care are obligația de a anunța această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 71 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Art 72 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Art 73 Licitația deschisă
Art 74 Licitația deschisă
Art 75 Licitația deschisă
Art 76 Licitația deschisă
Art 77 Licitația deschisă
Art 78 Licitația deschisă
Art 79 Licitația deschisă
Art 80 Licitația deschisă
Art 81 Licitația restrânsă
Art 82 Licitația restrânsă
Art 83 Licitația restrânsă
Art 84 Licitația restrânsă
Art 85 Licitația restrânsă
Art 86 Licitația restrânsă
Art 87 Licitația restrânsă
Art 88 Licitația restrânsă
Art 89 Licitația restrânsă
Art 90 Licitația restrânsă
Art 91 Licitația restrânsă
;
se încarcă...