Art 45 Reguli de participare la procedura de atribuire | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică - Reguli de participare la procedura de atribuire -
Art. 45. -
Jurisprudență

(1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Limitarea subcontractării - Raluca Rizea
Art. 25 din Directiva 2004/18/EC conține prevederi privind subcontractarea contractului de achiziție publică, respectiv: „în caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate solicita sau poate fi obligată de un stat membru să solicite ofertantului să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilității operatorului economic principal”.
Prevederea din legislația europeană este transpusă în legislația națională prin prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006, care menționează la alin. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv, cu precizarea că subcontractarea nu poate să ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului în cauză. În același timp, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract urmează să subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 35 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 36 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 37 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 38 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 39 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 40 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 41 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 42 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 43 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 44 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 45 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 46 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 47 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 48 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 49 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 50 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 51 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 52 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 53 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 54 PARAGRAFUL 3 Anunțul de participare
Art 55 PARAGRAFUL 3 Anunțul de participare
Reviste:
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
;
se încarcă...