Art 44 Reguli de participare la procedura de atribuire | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică - Reguli de participare la procedura de atribuire -
Art. 44. -
Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare și numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiție necesară pentru buna îndeplinire a contractului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Asocierea a doi operatori economici, fiecare încadrându-se în categoria IMM-urilor, beneficiaza de reducerile din Legea nr. 346/2004 - Raluca Rizea
În cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din aceștia încadrându-se în categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art. 16 alin. ( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodată, precizăm că în situația asocierii unui IMM cu o societate comercială care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectivă nu are caracterul unui IMM și nu se pot aplica prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
SURSA: www.sitevechi.anrmap.ro
[ Mai mult... ]

Asocierea a doua sau multe IMM-uri beneficiază de reducerile de 50% - Raluca Rizea
În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, "(1) Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea."
Potrivit art. 186 alin. (1) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 34 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 35 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 36 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 37 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 38 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 39 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 40 Reguli de elaborare a documentației de atribuire
Art 41 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 42 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 43 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 44 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 45 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 46 Reguli de participare la procedura de atribuire
Art 47 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 48 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 49 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 50 PARAGRAFUL 1 Publicarea anunțurilor
Art 51 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 52 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 53 PARAGRAFUL 2 Anunțul de intenție
Art 54 PARAGRAFUL 3 Anunțul de participare
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
;
se încarcă...