Art 305 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 305. -
Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia; Jurisprudență

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia; Jurisprudență

c) art. 5 alin. (6) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;

e) Ordonanța Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative emise în aplicarea acesteia;

f) art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundațiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională și a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

h) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;

i) pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 295 Sancționarea contravențiilor
Art 296 Sancționarea contravențiilor
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 298 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 299 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 300 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 301 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 302 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 303 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 304 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 305 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 306 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 307 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...