Art 295 Sancționarea contravențiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și sancțiuni - Sancționarea contravențiilor -
Art. 295. -
Jurisprudență

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Jurisprudență

(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției, neatacat în termen, constituie titlu executoriu și se execută de către organele competente potrivit dispozițiilor legale privind executarea silită a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispoziții.

(4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 285 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 286 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 287 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 288 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 289 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 290 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 291 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 292 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 293 Contravenții
Art 294 Sancționarea contravențiilor
Art 295 Sancționarea contravențiilor
Art 296 Sancționarea contravențiilor
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 298 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 299 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 300 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 301 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 302 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 303 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 304 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 305 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...