Art 287 Soluționarea litigiilor în instanță | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor - Soluționarea litigiilor în instanță -
Art. 287. -
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Pentru procedurile prevăzute la art. 286 se aplică dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare. Jurisprudență

(3) Părțile nu se pot adresa atât Consiliului, cât și instanței de judecată. În cazul în care mai multe părți se adresează concomitent Consiliului și instanței de judecată, instanța va suspenda judecata până la soluționarea cauzei pe cale administrativ-jurisdicțională. Jurisprudență

(4) Instanța de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existenței unei încălcări a legislației în materie de achiziții publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 277 Măsuri provizorii
Art 278 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 279 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 280 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 281 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 282 Procedura de verificare a legalității
Art 283 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 284 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 285 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 286 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 287 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 288 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 289 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 290 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 291 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 292 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 293 Contravenții
Art 294 Sancționarea contravențiilor
Art 295 Sancționarea contravențiilor
Art 296 Sancționarea contravențiilor
Art 297 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din contracte administrative
Cauțiunea. Analiză din prisma achizițiilor publice și barometru al liberului acces la justiție
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...