Art 281 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor - Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor -
Art. 281. -
Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Plângerea se depune la sediul Consiliului, care va înainta dosarul instanței competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac. Modificări (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Plângerea va fi formulată în scris și va fi motivată, dispozițiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Partea care formulează plângerea are obligația să comunice, în termenul prevăzut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum și a înscrisurilor doveditoare și părții adverse, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 271 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 272 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 273 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 274 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 275 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 276 Procedura de soluționare a contestațiilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 277 Măsuri provizorii
Art 278 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 279 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 280 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 281 Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 282 Procedura de verificare a legalității
Art 283 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 284 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 285 Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 286 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 287 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 288 Soluționarea litigiilor în instanță
Art 289 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 290 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Art 291 Măsuri privind operaționalizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Reviste:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 569/2008 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) și respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
;
se încarcă...