Art 246 Excepții specifice | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contracte sectoriale - Excepții specifice -
Art. 246. -
Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial:

a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;

b) de către o asociere de mai multe autorități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autoritățile contractante respective.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: Modificări (1)

a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;

c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execuția de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată.

(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană care desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorității contractante sau orice persoană care desfășoară activități economice și care se află în oricare din următoarele situații:

a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;

b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei autorități contractante;

c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice.

Pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 lit. s) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 236 PARAGRAFUL 3 Energie
Art 237 PARAGRAFUL 3 Energie
Art 238 PARAGRAFUL 4 Transport
Art 239 PARAGRAFUL 4 Transport
Art 240 PARAGRAFUL 5 Poștă
Art 241 PARAGRAFUL 6 Alte activități relevante
Art 242 Excepții specifice
Art 243 Excepții specifice
Art 244 Excepții specifice
Art 245 Excepții specifice
Art 246 Excepții specifice
Art 247 Excepții specifice
Art 248 Excepții specifice
Art 249 Excepții specifice
Art 250 Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Art 251 Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Art 252 Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Art 253 Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Art 254 Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Art 255 Dispoziții generale
Art 256 Dispoziții generale
;
se încarcă...