Art 229 PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activități relevante - PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare -
Art. 229. -
Jurisprudență

(1) Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) apă; Jurisprudență

b) energie; Jurisprudență

c) transport; Jurisprudență

d) poștă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    54 Art. 229 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „Dispozițiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel”.
Art. 226 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 prevedea: „În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligația de arespecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziție publică unei terțe părți”. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 219 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 220 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 221 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 222 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 223 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 224 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 225 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 226 Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Art 227 Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Art 228 Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de către concesionari
Art 229 PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare
Art 230 PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare
Art 231 PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare
Art 232 PARAGRAFUL 2 Apă
Art 233 PARAGRAFUL 2 Apă
Art 234 PARAGRAFUL 2 Apă
Art 235 PARAGRAFUL 3 Energie
Art 236 PARAGRAFUL 3 Energie
Art 237 PARAGRAFUL 3 Energie
Art 238 PARAGRAFUL 4 Transport
Art 239 PARAGRAFUL 4 Transport
Reviste:
5. Pretenții rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesioniști, subsecvent încheierii unui contract de achiziție publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...