Art 213 Dosarul achiziției publice | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dosarul achiziției publice -
Art. 213. -
Jurisprudență

(1) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) nota privind determinarea valorii estimate; Jurisprudență

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare;

d) documentația de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

g) raportul procedurii de atribuire; Jurisprudență

h) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate; Jurisprudență

i) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare. Jurisprudență

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/sistemului de achiziție dinamic și cuprinde cel puțin următoarele elemente: Modificări (1), Jurisprudență

a) denumirea și sediul autorității contractante;

b) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic;

c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților participanți la procedură;

d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidați;

e) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;

f) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării prețurilor prezentate ca fiind neobișnuit de scăzute; Jurisprudență

h) denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă a fost declarată câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii; Jurisprudență

i) în cazul ofertantului/ofertanților câștigători, partea din contract pe care acesta/aceștia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților; Jurisprudență

j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 203 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 204 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 205 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 206 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 207 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 208 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 209 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 210 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 211 Dosarul achiziției publice
Art 212 Dosarul achiziției publice
Art 213 Dosarul achiziției publice
Art 214 Dosarul achiziției publice
Art 215 Dosarul achiziției publice
Art 216 Dosarul achiziției publice
Art 217 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 218 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 219 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 220 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 221 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 222 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 223 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
;
se încarcă...