Art 209 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică - Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică -
Art. 209. -
Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanță de urgență; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; Modificări (1), Jurisprudență

c) au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); Jurisprudență

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 199 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 200 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 201 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 202 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 203 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 204 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 205 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 206 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 207 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 208 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 209 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 210 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 211 Dosarul achiziției publice
Art 212 Dosarul achiziției publice
Art 213 Dosarul achiziției publice
Art 214 Dosarul achiziției publice
Art 215 Dosarul achiziției publice
Art 216 Dosarul achiziției publice
Art 217 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 218 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Art 219 Principii și reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
Reviste:
Studiu de caz - Despăgubiri civile pentru ocolirea procedurii de achiziție publică. Casarea hotărârii
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Răspunderea materială a funcționarilor publici. Natura termenului de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...