Art 198 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică | Ordonanță de urgență 34/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică - Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică -
Art. 198. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică poate fi numai: Jurisprudență

a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; Jurisprudență

b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [3] Prețul contractului. Prețul este unul din elementele esențiale ale contractului de achiziție publică. Prețul cel mai scăzut poate fi unul din criteriile de atribuire acontractului de achiziție publică, alături de criteriul alternativ al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în conformitate cu prevederile art. 198 din O.U.G. nr. 34/2006. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    56 Art. 198 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2006:
Art 188 PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art 189 PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art 190 PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art 191 PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității
Art 192 PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității
Art 193 PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calității
Art 194 PARAGRAFUL 7 Standarde de protecție a mediului
Art 195 PARAGRAFUL 7 Standarde de protecție a mediului
Art 196 PARAGRAFUL 7 Standarde de protecție a mediului
Art 197 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 198 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 199 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 200 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 201 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 202 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 203 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 204 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 205 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 206 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 207 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 208 Informarea candidaților și a ofertanților
Reviste:
Discuții referitoare la propunerile de modificare a legislației în materia achizițiilor publice
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...