Art 77^1 " | Ordonanță de urgență 119/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

La titlul III "Dispoziții tranzitorii și finale", după articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 771.
-

Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile raporturilor de drept internațional privat din domeniul insolvenței care cad sub incidența Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000."

Mergi la:
Art 234^6 "
Art 234^7 "
Art 234^8 "
Art 234^9 "
Art 237^1 "
Art 237^2 "
Art III
Art 2 "
Art IV
Art V
Art 77^1 "

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...