Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, se înființează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale. Jurisprudență

(2) Așezămintele culturale, instituții publice, pot înființa filiale pe raza administrativ-teritorială a autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează, cu avizul acesteia.

(3) Așezămintele culturale, instituții publice, pot purta numele uneia dintre personalitățile istoriei și culturii naționale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislației în vigoare, la propunerea conducerii instituției, cu avizul direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează.

(2) Orice modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții publice, se aprobă prin actul autorității administrației publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. Derogări (1)

(3) În cazul așezămintelor culturale din subordinea autorităților administrației publice locale, prefectul veghează la respectarea dispozițiilor alin. (2), în condițiile legii.

Art. 7. -

Autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul de specialitate al bibliotecilor județene, pot organiza în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, servicii de documentare și informare comunitară.

Art. 8. - Modificări (1)

La nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cel puțin un așezământ cultural, instituție publică, în subordinea consiliului județean.

Art. 9. -

(1) Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, ca instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 10. - Reviste (1)

Așezămintele culturale de drept privat sunt înființate de persoane fizice și/sau juridice de drept privat, în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Așezămintele culturale fără personalitate juridică se înființează și funcționează în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat.

(2) Așezămintele culturale prevăzute la alin. (1) pot funcționa numai în cazul în care persoana juridică în structura căreia sunt înființate asigură resurse umane, materiale și financiare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Dispoziții generale
Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Finanțarea așezămintelor culturale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
;
se încarcă...