Finanțarea așezămintelor culturale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Finanțarea așezămintelor culturale

Art. 15. - Modificări (1)

Finanțarea așezămintelor culturale, instituții publice, se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 16. -

Așezămintele culturale, instituții publice, pot stabili, în condițiile legii, prețuri sau tarife pentru activitățile pe care le desfășoară în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora.

Art. 17. -

Așezămintele culturale pot beneficia și de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia instituției sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate.

Art. 18. -

(1) Finanțarea activității de formare profesională continuă și promovare socială a persoanei, desfășurată de așezămintele culturale, se face potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru finanțarea sistemului de educație permanentă prin așezămintele culturale, instituții publice, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanțare din taxele și impozitele locale.

Art. 19. -

Sursele suplimentare locale pentru finanțarea activităților de educație permanentă pot fi utilizate pentru:

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări cultural-educative de interes local;

b) cheltuieli pentru activități organizate în colaborare cu alte instituții din țară sau din străinătate.

Art. 20. -

Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte ale așezămintelor culturale, instituții publice, indiferent de subordonare, precum și ale așezămintelor culturale de drept privat, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Dispoziții generale
Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Finanțarea așezămintelor culturale
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...