Art 6 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale -
Art. 6.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Așezămintele culturale, instituții publice, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează.

(2) Orice modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții publice, se aprobă prin actul autorității administrației publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. Derogări (1)

(3) În cazul așezămintelor culturale din subordinea autorităților administrației publice locale, prefectul veghează la respectarea dispozițiilor alin. (2), în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 6 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 7 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 8 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 9 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 10 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 11 Înființarea, organizarea și funcționarea așezămintelor culturale
Art 12 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 13 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 14 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 15 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 16 Finanțarea așezămintelor culturale
;
se încarcă...