Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 23.
- Modificări (1)

(1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunității de finanțare a proiectelor, denumită în continuare Comisie, formată din câte un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, al Ministerului Culturii și Cultelor, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Administrației și Internelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relații interetnice, și al Asociației Comunelor și al Asociației Orașelor din România, desemnați prin decizie a primului-ministru, prin ordin al miniștrilor de resort sau, după caz, prin decizie a președintelui asociației. Modificări (3)

(2) Președinția Comisiei va fi asigurată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor, desemnat ca atare prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(3) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialiști numiți de către ministrul culturii și cultelor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Art 13 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 14 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 15 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 16 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 17 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 18 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 19 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 20 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 24 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 25 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 26 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 27 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...