Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 118/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 22.
- Modificări (1)

(1) Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul Programului, autoritățile administrației publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorități publice ori cu organizații neguvernamentale din țară sau din străinătate, vor elabora și vor propune, pe bază de studii de fezabilitate, proiecte care trebuie să fie însoțite de programe și proiecte culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 5 ani, precum și de garanția asigurării unei finanțări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 20% din valoarea totală a proiectului de reabilitare, modernizare și/sau dotare. Modificări (2)

(2) Valoarea minimă a finanțării alocate în cadrul Programului, din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1), pentru un proiect este echivalentul în lei a 2.800 euro, iar valoarea maximă, echivalentul în lei a 100.000 euro. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 118/2006:
Art 12 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 13 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 14 Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice
Art 15 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 16 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 17 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 18 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 19 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 20 Finanțarea așezămintelor culturale
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 24 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 25 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 26 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 27 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...