Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2006 până la 02 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea îmbunătățirii accesibilității populației la serviciile medicale, precum și în perspectiva transferului de responsabilități și competențe autorităților publice, se impune armonizarea bazei legale existente, prin introducerea unor prevederi care să permită autorităților locale transferul de competență financiară pentru finanțarea cheltuielilor de administrare și funcționare a unităților sanitare publice de interes județean sau local.

Măsura prevăzută de prezentul act normativ are caracter foarte urgent, pentru a asigura administrarea și funcționarea unităților sanitare la parametrii optimi și, implicit, continuitatea serviciilor medicale acordate populației.

Neadoptarea acestei măsuri va avea un impact negativ asupra activității și funcționalității instituțiilor furnizoare de servicii medicale la nivel local.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv pentru bunuri și servicii, reparații, consolidare, extindere, modernizare, a unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 13 decembrie 2006.

Nr. 104.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...