Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 1232/2006 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea activității spitalelor care nu respectă condițiile prevăzute de autorizația sanitară de funcționare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 23 octombrie 2006.

În vigoare de la 23 octombrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile alin. (2) al art. 166 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Inspecției sanitare de stat nr. E.N. 5.110/2006,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind suspendarea activității spitalelor care nu respectă condițiile prevăzute de autorizația sanitară de funcționare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Inspecția sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ministerele cu rețea proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 9 octombrie 2006.

Nr. 1.232.

ANEXĂ

NORME
privind suspendarea activității spitalelor care nu respectă condițiile
prevăzute de autorizația sanitară de funcționare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...