Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a transmis Ministerului Justiției propunerile privind actualizarea onorariilor minimale și maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătorești,

ținând seama de dispozițiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Reviste (1)

Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, onorariile minimale și maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se face cu declarație pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligația de a depune și un certificat de atestare fiscală eliberat de administrația financiară. Onorariile pot fi achitate și în tranșe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârșitul executării silite.

Art. 3. -

Dispozițiile art. 2 nu se aplică în situațiile în care debitorul este solvabil.

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (1)

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justiției nr. 897/C/2001 și nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiției nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum și Ordinul ministrului justiției nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.

Art. 5. -

Direcția publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători și interpreți din cadrul Ministerului Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și camerele executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei

București, 14 noiembrie 2006.

Nr. 2.550/C.

ANEXĂ Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

ONORARIILE MINIMALE ȘI MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1. Notificarea și comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe: - evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
- încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
- vizitarea minorului 50 lei 500 lei
- puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
- desființarea de lucrări sau construcții 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte: - urmărirea mobiliară a creanțelor 60 lei pentru creanțe până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
60 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
- urmărirea imobiliară a creanțelor 150 lei pentru creanțe de până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
150 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4. Poprire 60 lei pentru creanțe până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
60 lei plus 2% din suma ce depășește 1.000 lei, pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 50.001 lei și 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse între 80.001 lei și 100.000, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depășesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
5. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin și cecuri 150 lei 400 lei
6. Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7. Vânzarea la licitație publică a bunului ce face obiectul împărțelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10. Poprirea asigurătorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11. Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operațiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13. Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14. Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale 20 lei 200 lei
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
I. Decizia nr. 15/2016
8. Onorariul executorului judecătoresc privind consultația în legătură cu constituirea actelor execuționale. Nejustificarea acestuia în cazul în care creditorul este o persoană juridică ce are un serviciu juridic
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Calculul onorariului executorului judecătoresc. Obligația de a face
;
se încarcă...