Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 1364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.364/1.499

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ministerul Integrării Europene

În temeiul prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere principiile și obiectivele enunțate în Planul național de gestionare a deșeurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene,

ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul integrării europene emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă planurile regionale de gestionare a deșeurilor, prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-8*) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.

*) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Ministrul integrării europene,
Attila Kordi, Anca Daniela Boagiu
secretar de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...