Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA și a modelului și conținutului formularelor Notificare și Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 121 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Notificare", prevăzută în anexa nr. 2;

b) "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.20.99/1, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului prevăzut la art. 2 lit. b) sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția economică și administrativă, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 iunie 2006.

Nr. 901.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA
pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA - Ministerul Finanțelor Publice
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
D.G.F.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denumire contribuabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . , Bl. . . . . , Sc. . . . . , Ap. . . . . , Et. . . . . , Jud./Sect. . . . . . . . .
NOTIFICARE
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii privind înscrierea contribuabililor în evidența specială, cu modificările și completările ulterioare, ați fost înscris în evidența specială.
În vederea clarificării acestei situații, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru în termen de 15 zile de la primirea prezentei.
Pentru informații suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna./dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . . . . . . . .
În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
Conducătorul unității fiscale, Șef compartiment,

ANEXA Nr. 3*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

                      ROMÂNIA
                 Ministerul Finanțelor Publice
 
           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
             CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire .................................................................................. │
│ Domiciliul fiscal ......................................................................... │
│ Reprezentat fiscal prin: Denumire ......................................................... │
│             Domiciliul fiscal ................................................ │
│             Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru  │
│             activitatea proprie .............................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Emitent                    Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
  Conducătorul unității fiscale             Data atribuirii (C.I.F):
                         înregistrat în scopuri de TVA din data:
                                      Data emiterii:
Semnătura

Cod M.F.P. 14.13.20.99/1                  Se utilizează începând cu 01.01.2007
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
                      ROMÂNIA
                 Ministerul Finanțelor Publice
 
~SIGLĂ~           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
             CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume/Prenume .............................................................................. │
│ Domiciliul fiscal: ........................................................................ │
│ Reprezentat fiscal prin: Denumire ......................................................... │
│             Domiciliul fiscal ................................................ │
│             Codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal pentru  │
│             activitatea proprie .............................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Emitent                    Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):
  Conducătorul unității fiscale            Data atribuirii (C.I.F):
                         înregistrat în scopuri de TVA din data:
                                     Data emiterii:
  Semnătura

Cod M.F.P. 14.13.20.99/1                  Se utilizează începând cu 01.01.2007

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

CARACTERISTICILE
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale
formularului "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA"

1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA

2. Cod: 14.13.20.99/1

3. Format: A5. Se tipăresc două certificate pe o foaie A4.

Certificatul se va tipări în două culori.

- hârtie cu filigran pe toată suprafața;

- cerneală de securitate cu luminiscență UV (ultraviolet).

4. U/M: modul A4 (două bucăți/modul)

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA

7. Se întocmește în: un exemplar original + o copie

de: organul fiscal

8. Circulă: - originalul la contribuabil

- copia la organul fiscal

9. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...