Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1230/2006 privind organizarea și conducerea contabilității de către reprezentanțe

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 și ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, precum și ale art. 124 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Reprezentanțele persoanelor juridice străine, care sunt autorizate să funcționeze în România, sunt obligate să întocmească următoarele registre contabile: Registrul-jurnal și Registrul-inventar.

(2) Întocmirea, editarea și păstrarea acestor registre se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele și formularele financiar-contabile.

Art. 2. -

(1) Reprezentanțele vor ține contabilitatea în partidă simplă sau în partidă dublă, potrivit necesităților proprii.

(2) În funcție de specificul și complexitatea activității pe care o desfășoară, reprezentanțele vor întocmi documentele pe care le consideră necesare din cele financiar-contabile, prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004.

Art. 3. -

În situația în care reprezentanțele optează pentru contabilitatea în partidă dublă, acestea organizează și conduc contabilitatea proprie la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare, în baza reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 iulie 2006.

Nr. 1.230.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...