Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3364/2006 pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5, 7, 9 și 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.707/2005 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă publicarea anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.707/2005, care cuprind disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

București, 3 martie 2006.

Nr. 3.364.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...