Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 30/2006 pentru aprobarea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuție a energiei electrice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2006 până la 31 decembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 51/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 9 alin. (6) și (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) și e), al art. 56 alin. (1) și al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum și al art. 110 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 noiembrie 2006,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Valorile maxime ale tarifelor specifice de distribuție a energiei electrice practicate de operatorii de distribuție deținători de licențe de distribuție și de contracte de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, valabile de la 1 decembrie 2006, sunt următoarele:

a) 21,00 lei/MWh pentru tariful specific de distribuție IT;

b) 42,00 lei/MWh pentru tariful specific de distribuție MT;

c) 139,00 lei/MWh pentru tariful specific de distribuție JT.

Art. 2. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2006. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2005 pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006.

Art. 3. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș

București, 20 noiembrie 2006.

Nr. 30.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...