Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piața de echilibrare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2006 până la 03 septembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 33/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) și (7), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al secțiunilor 6 și 7 din Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004,

având în vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul pieței de energie și în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 noiembrie 2006,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Prețurile din ofertele zilnice pe piața de echilibrare se limitează astfel:

a) diferența dintre cel mai mare preț din oferta zilnică pe perioada unei zile de livrare și cel mai mic preț din oferta zilnică pe perioada aceleiași zile de livrare, pentru fiecare unitate dispecerizabilă/consumator dispecerizabil, este de maximum 60 lei/MWh;

b) cel mai mare preț din oferta zilnică pe piața de echilibrare corespunzătoare reglajului de creștere de putere se limitează superior la 350 lei/MWh, pe fiecare interval de dispecerizare.

Art. 2. -

(1) În momentul primirii fiecărei oferte zilnice, operatorul pieței de echilibrare verifică respectarea cerințelor prevăzute la art. 1 și informează participantul la piața de echilibrare referitor la acceptarea sau respingerea ei.

(2) Oferta zilnică respinsă inițial, care nu este corectată în limita de timp reglementară, este respinsă definitiv și este tratată ca în situația în care nu ar fi fost trimisă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 decembrie 2006.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2005 privind limitarea prețurilor de ofertare pe piața de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din 22 noiembrie 2005;

b) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind reguli de ofertare pe piața de echilibrare.

Art. 5. -

Participanții la piața de energie electrică, precum și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Președintele Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș

București, 20 noiembrie 2006.

Nr. 33.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...