Guvernul României

Hotărârea nr. 112/1997 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 21 aprilie 1997.

În vigoare de la 21 aprilie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Organizarea activității de eliberare a cărții de identitate se asigură de către Ministerul de Interne în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației. Modificări (1)

(2) Cărțile de identitate se întocmesc de către formațiunile de evidență a populației, constituite la nivel central, județean și al municipiului București. Modificări (1)

(3) Verificarea documentelor, înregistrarea datelor și preluarea imaginilor în Sistemul național informatic de evidență a populației se organizează de către fiecare formațiune de evidență a populației pentru cetățenii care au domiciliul sau reședința în raza de competență a acesteia. Modificări (1)

(4) Pentru rezolvarea unor situații deosebite ale cetățenilor din localitățile rurale, fiecare serviciu județean de evidență a populației asigură câte un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru preluarea imaginilor și a datelor. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Pentru funcționarea Sistemului național informatic de evidență a populației, cărțile de identitate se întocmesc în formă informatizată. Modificări (1)

(2) Actualele buletine de identitate vor fi preschimbate eșalonat cu cărțile de identitate, în termen de 5 ani.

(3) Până la generalizarea activității de întocmire și de eliberare a cărții de identitate pe întreg teritoriul țării, formațiunile de evidență a populației din județele care nu dispun încă de posibilitățile tehnice necesare vor putea elibera, în continuare, buletine de identitate care rămân valabile până la preschimbare.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de formațiunile de evidență a populației, în funcție de anul nașterii persoanei, în următoarea ordine de prioritate:

a) persoanele născute după 31 decembrie 1972;

b) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1956-31 decembrie 1972;

c) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1948-31 decembrie 1955;

d) persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1948.

Art. 4. -

(1) Contravaloarea cărții de identitate se stabilește de Inspectoratul General al Poliției cu avizul Oficiului Concurenței și se actualizează periodic în funcție de evoluția prețurilor la materiile prime, materialele și serviciile utilizate în activitatea de întocmire a cărții de identitate. Modificări (2)

(2) Contravaloarea cărții de identitate se achită de către cetățean, pe bază de chitanță.

(3) În scopul asigurării resurselor financiare necesare întocmirii cărții de identitate, Inspectoratul General al Poliției va prevedea, anual, în mod distinct, sumele necesare.

Art. 5. -

(1) Formațiunile de evidență a populației sunt obligate să înștiințeze cetățenii din raza teritorială de competență, prin mass-media, asupra procedurii și perioadei de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate cu cărți de identitate.

(2) Cetățenii au obligația de a se prezenta pentru preschimbarea actelor de identitate, la solicitarea formațiunilor de evidență a populației.

Art. 6. -

Pentru cunoașterea de către autoritățile implicate și de către cetățeni a necesității și importanței noului document de identitate, precum și pentru desfășurarea activității de preschimbare a buletinelor de identitate, formațiunile de evidență a populației vor desfășura activități de mediatizare prin mijloace specifice, în care scop se vor prevedea anual fondurile necesare. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 14 aprilie 1997.

Nr. 112.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...