Guvernul României

Hotărârea nr. 111/1997 privind forma și conținutul cărții de identitate, ale cărții de imobil și ale fișei de evidență a populației

Modificări (4), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 21 aprilie 1997.

În vigoare de la 21 aprilie 1997 până la 04 iulie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 839/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 42 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Cartea de identitate cuprinde următoarele date: Modificări (1)

a) denumirea țării;

b) denumirea documentului;

c) seria (două litere) și numărul (șase cifre);

d) codul numeric personal; Jurisprudență

e) numele;

f) prenumele;

g) prenumele părinților;

h) locul nașterii;

i) sexul;

j) domiciliul;

k) formațiunea de evidență a populației, emitentă (textul în clar, inițialele județului, codul formațiunii);

l) termenul de valabilitate.

(2) Forma și conținutul cărții de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1. Modificări (1)

(3) Informațiile privind stabilirea reședinței se înscriu într-o etichetă autocolantă, aplicată pe versoul cărții de identitate, având forma și conținutul prezentate în anexa nr. 2. Modificări (1)

Art. 2. -

Forma și conținutul cărții de imobil pentru imobilele tip locuință sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Forma și conținutul cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Forma și conținutul fișei de evidență a populației sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 14 aprilie 1997.

Nr. 111.

ANEXA Nr. 1

CARTE DE IDENTITATE- Față -

   ───
    ^
    │
    │
    │
    │
    │
   74 mm
    │
    │
    │
    │
    v
   ───┐
     │<──────────────────── 105 mm ────────────────────────>│

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm lățime, 0,7 mm grosime și structura formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

- Fotografia: color, având dimensiunile de 38 x 30 mm, executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărții de identitate.

- Elemente de particularizare a cărții de identitate:

a) Drapelul: realizat în culorile naționale, având dimensiunile de 45 x 7 mm și poziționarea în partea superioară a cărții de identitate.

b) Stema: realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile de 35x 25 mm, poziționată în centrul spațiului rezervat textului.

c) Sigla: desen geometric oval, conținând inițialele evidenței populației - evp -, poziționat sub fotografie și încadrat la stânga de codul formațiunii de evidență a populației emitente și de simbolul județului, la dreapta. 105 mm

- Fond - fonta de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinația de culori și procedeul de imprimare, asigură protecția împotriva falsificării.

- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

a) Poziționare: partea inferioară a cărții de identitate.

b) Dimensiuni: lungime - 102 mm; lățime - 17 mm.

c) Conținut: tipul documentului, codul țării emitente, numele și prenumele, numărul documentului, cetățenia, data nașterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fără data nașterii).

- Text tipărit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

ETICHETA AUTOCOLANTĂ
pentru înscrierea informațiilor privind stabilirea reședinței

───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 ^  │                           │       │
 │  │STABILIT REȘEDINȚA în ...............................│       │
 │  │.....................................................│   ──   │
 30 mm │.....................................................│  (L.S.)  │
 │  │............................ până la: ...............│   ──   │
 │  │ Data: ............................. Semnătura ......│       │
 v  │                           │       │
───────┼─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
    │ <──────────────────────────── 90 mm ─────────────────────────────>│

ANEXA Nr. 3

CARTE DE IMOBIL
pentru imobile tip locuință
APARTAMENTUL Nr. .........
Numele de familie și Prenumele (cu litere de tipar) prenumele părinților Data nașterii locatarului Locul nașterii B.I. sau C.I. Ocupația și locul de muncă Data intrării în imobil și felul domicilierii (stabil, temporar) Domiciliul persoanei flotante, înscris în cartea de identitate Data plecării din imobil și locul unde s-a mutat
Tata Ziua Luna Anul Localitatea Seria Numărul
Mama Județul
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANEXA Nr. 4

CARTE DE IMOBIL
pentru imobile cu unități de cazare în comun
Nr. camerei Numele și Prenumele (cu litere de tipar) prenumele părinților Data nașterii Locul nașterii Domiciliul persoanei flotante, înscris în cartea de identitate B.I. sau C.I. Ocupația și locul de muncă Scopul sosirii în localitate Data intrării în imobil Data plecării din imobil Data expirării vizei de flotant (în creion)
Tata Ziua Luna Anul Localitatea Seria Numărul
Mama Județul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANEXA Nr. 5

FIȘA DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI

                          - față -
+---------------------------------------------------------+
¦             CONFIDENȚIAL (după completare) ¦
¦+-------------------------------------------------------+¦
¦¦         ¦  CNP               ¦¦
¦¦Starea civilă  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦  ¦     ¦ ¦   ¦¦
¦+-----------------+----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------¦¦
¦¦necăsătorit ¦  ¦ A ¦s¦a¦a¦l¦l¦z¦z¦n¦n¦n¦n¦n¦c¦   ¦¦
¦+-------------+---¦ N +-+-----------------------+   ¦¦
¦¦căsătorit  ¦  ¦N T  +------------------------------¦¦
¦+-------------+---¦U E  ¦               ¦¦
¦¦divorțat   ¦  ¦M R  +------------------------------¦¦
¦+-------------+---¦E I  ¦               ¦¦
¦¦văduv    ¦  ¦ O  +------------------------------¦¦
¦¦       ¦  ¦ R  ¦               ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦NUME DE FAMILIE      ¦PRENUME          ¦¦
¦¦              ¦              ¦¦
¦+---------------------------+---------------------------¦¦
¦¦TATA            ¦MAMA            ¦¦
¦¦___________________________¦___________________________¦¦
¦¦¦ ¦  ¦  ¦  ¦     ¦ ¦¦¦ ¦  ¦  ¦  ¦     ¦ ¦¦¦
¦¦+-------------------------+¦+-------------------------+¦¦
¦¦ s a a l l z z n n n n n c ¦ s a a l l z z n n n n n c ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦Locul și data           ¦    ¦   ¦   ¦¦
¦¦nașterii              ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦
¦+-----------------------------------¦+-----+¦+---+¦+---+¦¦
¦¦Județul              ¦ A A A ¦ L L ¦ Z Z ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦Naționalitatea: română [ ]     alta ............. ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦      ¦pregătire  ¦______________________________¦¦
¦¦      ¦      ¦(ultima școală absolvită)   ¦¦
¦¦Categorie +------------+------------------------------¦¦
¦¦      ¦socio-   ¦______________________________¦¦
¦¦      ¦profesională¦(domeniu, ocupația)      ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦DOMICILIUL                       ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦       ¦        ¦  ¦Et. ¦    ¦   ¦¦
¦¦ Localitatea ¦ Strada/satul ¦Nr.+----¦ Data ¦ Cod ¦¦
¦¦       ¦        ¦  ¦Ap. ¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+--------------+---------------+---+----+--------+------¦¦
¦¦       ¦        ¦  +----¦    ¦   ¦¦
¦+-------------------------------------------------------+¦
+---------------------------------------------------------+

                         - verso -
+---------------------------------------------------------+
¦       ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE        ¦
¦+-------------------------------------------------------+¦
¦¦    ¦     ¦    ¦        ¦Formațiunea ¦¦
¦¦ Seria ¦ Numărul ¦Motivul ¦Data eliberării¦  care  ¦¦
¦¦    ¦     ¦    ¦        ¦l-a eliberat¦¦
¦+-------+---------+--------+---------------+------------¦¦
¦¦    ¦     ¦    +---------------¦      ¦¦
¦+-------+---------+--------+---------------+------------¦¦
¦¦    ¦     ¦    +---------------¦      ¦¦
¦+-------+---------+--------+---------------+------------¦¦
¦¦    ¦     ¦    +---------------¦      ¦¦
¦+-------+---------+--------+---------------+------------¦¦
¦¦    ¦     ¦    +---------------¦      ¦¦
¦+-------+---------+--------+---------------+------------¦¦
¦¦    ¦     ¦    +---------------¦      ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦  Acte de stare civilă (1 - naștere; 2 - căsătorie)  ¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦ Tip ¦     ¦    ¦               ¦¦
¦¦ 1/2 ¦ Nr. act ¦ Anul ¦   Localitatea/Județul   ¦¦
¦+------+---------+-------+------------------------------¦¦
¦+------+---------+-------+------------------------------¦¦
¦+------+---------+-------+------------------------------¦¦
¦+------+---------+-------+------------------------------¦¦
¦+-------------------------------------------------------¦¦
¦¦        REȘEDINȚA         ¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦ Fotografie ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦+------------------------------------------+------------¦¦
¦¦   CNP     SOȚ / SOȚIE       ¦      ¦¦
¦¦   ¦ ¦  ¦  ¦  ¦     ¦ ¦     ¦      ¦¦
¦¦   +-------------------------+     ¦      ¦¦
¦¦    s a a l l z z n n n n n c     ¦      ¦¦
¦+------------------------------------------¦      ¦¦
¦¦COMUNICĂRI - AUTORITĂȚI PUBLICE      ¦      ¦¦
¦¦                     ¦ Fotografie ¦¦
¦¦                     ¦      ¦¦
¦¦                     ¦      ¦¦
¦¦                     ¦      ¦¦
¦¦                     ¦      ¦¦
¦¦                     ¦      ¦¦
¦+-------------------------------------------------------+¦
+---------------------------------------------------------+

Fișele de evidență a populației sunt tipărite la dimensiunile de 160/100 mm, în culori diferite - fond alb cu liniatură și text negru pentru bărbați, fond alb cu liniatură și text roșu pentru femei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...