Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Hotărârea nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 10 martie 2016.

În vigoare de la 10 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, precum și pentru consiliile județene, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 1-3.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, precum și pentru Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 4-7.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile locale și primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 8 și 9.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 10 și 11.

Art. 3. -

(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe județ a voturilor și a rezultatului alegerilor pentru consiliile locale și primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 12 și 13.

(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile județene, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14.

(3) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, care vor fi utilizate de biroul electoral de circumscripție al municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 15 și 16.

(4) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București, care vor fi utilizate de către biroul electoral de circumscripție al municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 17 și 18.

Art. 4. - Modificări (1)

Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București și a primarului general al municipiului București, care vor fi utilizate de către Biroul Electoral Central la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 19-23.

Art. 5. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Autorității Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru

Contrasemnează:
Vicepreședinte,
Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Vicepreședinte,
Dan Vlaicu

București, 2 martie 2016.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

ANEXA Nr. 10

ANEXA Nr. 11

ANEXA Nr. 12

ANEXA Nr. 13

ANEXA Nr. 14

ANEXA Nr. 15

ANEXA Nr. 16

ANEXA Nr. 17

ANEXA Nr. 18

ANEXA Nr. 19

ANEXA Nr. 20

ANEXA Nr. 21

ANEXA Nr. 22

ANEXA Nr. 23

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...