Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 349/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul căpșunilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 779/1.496/322/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 349/942/209

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Sănătății Publice

Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 89.841 din 9 mai 2006 al Direcției generale de implementare politici sectoriale și de piață,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul sănătății publice și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. -

Norma cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul căpșunilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 779/1.496/322/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 9 mai 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Prevederile art. 4, 5, 8, 9 și 11 nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă."

2. Punctul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

(6) condițiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicații speciale;".

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau îngheț și cu respectarea condițiilor impuse de producător."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p. Ministrul sănătății publice, Președintele Autorității Naționale
pădurilor și dezvoltării rurale, Ervin Zoltan Szekely, pentru Protecția Consumatorilor,
Vasile Lupu, secretar de stat Cătălin Florin Teodorescu
secretar de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...