Guvernul României

Ordonanța nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, se pot finanța, în mod excepțional, acțiunile de achiziționare centralizată de materiale prin Agenția Națională pentru Locuințe, pentru reconstruirea/repararea unor case de locuit, precum și acțiunile de proiectare/executare a unor lucrări privind atenuarea efectelor inundațiilor și/sau alunecărilor de teren din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006.

Art. 2. -

Localitățile, acțiunile și sumele ce se acordă Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 1, se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 3. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să opereze, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, modificările corespunzătoare în bugetul acestui minister, privind activitățile finanțate integral din venituri proprii.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Ioan Andreica,
secretar de stat
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 2 august 2006.

Nr. 37.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...