(la 01092006) -
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 452 995
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 444 852
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 436 761
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 429 695
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 419 642
6 Instructor sportiv debutant 392 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 436 642
8 Instructor sportiv II, referent II 429 576
9 Instructor sportiv III, referent III 419 538
10 Instructor sportiv debutant 392 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 528 1.021
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 476 948
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 432 811
4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 432 780
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 432 721
6 Antrenor categoria V 432 643
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 432 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

Mergi la:
* * *
CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ
* * *
CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical*)
* * *
SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE
* * *
AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
* * *
NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
* * *
AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...