(la 01092006) -
UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 668 1.360
gradul I 468 1.199
gradul II 461 894
gradul III 452 801
gradul IV 444 708
gradul V 436 655
debutant 415 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 444 987
gradul II 436 827
gradul III 429 708
3 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 461 894
gradul II 452 801
gradul III 444 708
gradul IV 436 655
debutant 415 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 436 655
II 429 561
III 419 496
debutant 392 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 436 655
II 429 561
III 419 496
debutant 392 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 452 801
II 444 708
III 436 655
IV 429 561
V 419 508
debutant 392 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 436 574
II 429 535
III 419 481
debutant 392 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 436 574
II 429 535
III 419 481
debutant 392 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 404 455
c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
11 Muncitor calificat I 452 571
II 444 541
III 436 504
IV 429 474
V 419 437
VI 412 429
Modificări (1)

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II și III.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 461 1.067
gradul I 452 801
gradul II 444 708
gradul III 436 655
debutant 415 -
2 Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 452 774
gradul II 444 695
gradul III 436 641
debutant 415 -
3 Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
4 Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 444 708
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -
6 Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 436 561
treapta II 429 496
treapta III 419 455
debutant 392 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 452 1.067
gradul I 444 734
gradul II 436 667
debutant 415 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 592 1.049
Biolog, fizician, chimist; specialist 515 828
Biolog, fizician, chimist 451 691
Biolog, fizician, chimist; debutant 429 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 463 821
Sociolog, psiholog 454 752
Sociolog, psiholog; debutant 433 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 444 801
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 436 724
treapta II 429 613
treapta III 419 546
debutant 392 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 436 655
treapta II 429 574
treapta III 419 535
debutant 392 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 412 455

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 452 762
gradul II 444 695
gradul III 436 655
debutant 415 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 444 708
gradul II 436 655
gradul III 429 561
debutant 393 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 436 655
treapta I 429 574
treapta II 419 535
debutant 392 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeele de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

Mergi la:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale^1 ), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
* * *
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
* * *
CONSILIUL CONCURENȚEI
* * *
CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ
* * *
CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical*)
* * *
SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE
* * *
AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
* * *
NAVIGAȚIE

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...