(în ianuarie 2006) -
SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 384 623
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 376 576
6 Instructor sportiv debutant 351 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 391 576
8 Instructor sportiv II, referent II 384 517
9 Instructor sportiv III, referent III 376 482
10 Instructor sportiv debutant 351 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din
alte unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare:**)
1. Expert sportiv gradul IA 474 917
2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851
3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728
4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700
5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647
6. Antrenor categoria V 387 577
7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

Mergi la:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
* * *
CONSILIUL CONCURENȚEI Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
* * *
CERCETARE UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
* * *
CULTURĂ UNITĂȚI DE CULTURĂ
* * *
CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical*)
* * *
SPORT UNITĂȚI SPORTIVE
* * *
AUTORITATEA VAMALĂ DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
* * *
NAVIGAȚIE UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
* * *
AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE
* * *
OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
* * *

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...