(la 01022006) - AGRICULTURĂ LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR VETERINARE JUDEȚENE -
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 434 987
2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 426 691
3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 418 605
4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 411 581
5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 391 -
6 Medic primar veterinar**) S 434 1.110
7 Medic veterinar gradul I S 426 790
8 Medic veterinar gradul II S 418 691
9 Medic veterinar gradul III S 411 581
10 Medic veterinar debutant S 391 -
11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 418 691
12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 411 556
13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 404 519
14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 370 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I A M 411 594
16 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 404 507
17 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 395 458
18 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 369 -
19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 411 594
20 Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 404 532
21 Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 395 482
22 Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 369 -
23 Agent veterinar I Şcoală profesională 395 458
24 Agent veterinar II Şcoală profesională 388 408
25 Agent veterinar debutant Şcoală profesională 370 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Mergi la:
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii
Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...