(în ianuarie 2006) - CERCETARE UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE -
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 569 1.731
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 456 1.620
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 405 1.263
4 Cercetător ştiinţific S 398 977
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 391 769
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 372 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 391 614
8 Asistent II M 384 523
9 Asistent III M 376 484
10 Asistent stagiar M 351 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

Mergi la:
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Funcții de execuție
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire^1 )
Funcții de execuție pe trepte profesionale
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...