(în ianuarie 2006) - ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora -
II.
Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
1. Secretar 2.401

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
2. Secretar 2.286 2.132

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.

Salariul de bază
Nr. crt. Funcţia - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3. Municipii - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

4. Oraşe - secretar - 1.265 1.208 1.180
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază
- lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
5 Comune - secretar 1.175 942 885 857

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

Mergi la:
Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)
Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale^1 ), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului
Funcții specifice unor ministere
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...