(în ianuarie 2006) - FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT -
I.
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 429 689
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 405 621
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 397 574
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 390 512
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 437 862
11 Consilier juridic gradul I S 429 689
12 Consilier juridic gradul II S 422 641
13 Consilier juridic gradul III S 414 593
14 Consilier juridic debutant S 394 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -
Mergi la:
Funcții specifice unor ministere
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive
Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
Proiectare
Unități de informatică
Administrația publică locală
Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)
Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale^1 ), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului
Funcții specifice unor ministere
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...